Temel Değerlerimiz

Müşteri Odaklı Olmak

 • Müşteri için iyi ve doğru olana yönelik çalışmak
 • Sadelik
 • Samimiyet
 • Tutarlılık

Değer Yaratmak

 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Dürüstlük - Güvenilirlik
 • İnsanlara ve Çevreye Saygı

Birlikte Başarmak

 • Takım Ruhu
 • İçtenlik ve Açıklık
 • Yaratıcılık
 • Sürekli Gelişim